ԿԱՄՈՒՐՋԻ ՄՆԱՑՈՐԴՆԵՐ «ՉԱՅ-ՂՈՇԱՆ» ԳԵՏԱԿԻ ՎՐԱ

Եթե Կիրանց-ջուր գետակի հոսանքին հակառակ բարձրանալու լինենք հովիտն ի վեր, ապա «Սրանոց»-ի կամրջից մոտավորապես՝ 4 կիլոմետր հեռավորությամբ…

ՍՐԱՆՈՑ ԿԱՄՈՒՐՋԸ ԿԻՐԱՆՑ-ՋՈՒՐ ՎՏԱԿԻ ՎՐԱ

Գետաշեն գյուղից  մոտավորապես մեկ կիլոմետր հեռավորությամբ Կիրանց-ջուր գետակի գեղատեսիլ հովտում գտնվում է «Սրանոց» ոչ մեծ կամուրջը:…

ՍԱՆԱՀԻՆԻ ԿԱՄՈՒՐՋ

Սանահինի կամուրջը միջնադարյան Հայաստանի նշանավոր ինժեներական կառույց է Ալավերդի քաղաքում, Դեբեդ գետի վրա: Նրանով Դեբետ գետի աջ ափն…

ՇԵՐԵՔ ԳԵՏԻ ԿԱՄՈՒՐՋ

Գտնվում է Հաղպատ գյուղի հարավ-արևմտյան մասում: Կառուցվել է XIII դարում: Միաթռիչք կամարակապ կամուրջ է: Միմյանց է միացնում Ջրաղացաձորի երկու…

ՅԱՂԴԱՆԻ ԿԱՄՈՒՐՋ

Յաղդանի կամուրջը հավանաբար հանդիսանում էր մեկը այն կամուրջներից, որոնք սպասարկում էին Տաշիր-Ձորագետի թագավորության կենտրոնը նրա հյուսիս-արևելյան…

ՁՈՐԱԳԵՏԻ ԿԱՄՐՋԻ ՄՆԱՑՈՐԴՆԵՐ

Միսխանա կամրջից  մոտավորապես 200 մետր հեռու, որտեղ Միսխանա գետակր միախառնվում է Ձորագետին, պահպանվել են երկրորդ, իր չափերով ավելի մեծ…

ՄԻՍԽԱՆԱ ԿԱՄՈՒՐՋ

Կառուցված է Լոռի բերդի բարձրադիր եռանկյունի հրվանդանը շրջապատող գեղատեսիլ խոր կիրճում՝ Միսխանա գետի վրա: Միջնադարյան Հայաստանի և Տաշիր-Ձորագետի…

ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՀԻՆ ԿԱՄՈՒՐՋ

Երևանը հյուսիս-արևմտյան և արևմտյան կողմից շրջապատված է խոր ձորերով, որոնց միջով հոսում է Հրազդան գետը: Հասած տեղեկությունների և մնացորդների…

ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՄԵԾ ԿԱՄՈՒՐՋ

Երևան քաղաքով անցնող Հրազդան գետի աջափնյա մասում տեղաբաշխված բնակելի շրջանները քաղաքի մյուս հատվածին միացնելու նպատակով՝ 1949թ. նախաձեռնվեց…

ՀԱՂԹԱՆԱԿԻ ԿԱՄՈՒՐՋ

Կառուցվել է 1945թ. Երկրորդ աշխարհամարտի հաղթանակի տարում` ի պատիվ որի ստացել է իր անունը` «Հաղթանակի»: Հրազդան գետի վրա կառուցված այս խոշոր…