ԱՐԱՅԻ ՔԱՐԱՎԱՆԱՏՈՒՆԸ

Արայի գյուղից հարավ, նրանից մոտավորապես մեկ կիլոմետր հեռավորությամբ, ոչ բարձր բլրի վրա պահպանվել են մի շենքի ավերակներ: Տեղացիները…

ՇՎԱՆԻՁՈՐԻ ՋՐԱՆՑՈՒՅՑ

Շվանիձորում կանգուն է XVII դ. կառուցված ջրանցույցը: Այն շարված է սրբատաշ բազալտե քարերից՝ կրաշաղախով: Միաթռիչք թաղի կամարը (թռիչքը՝ 8,1…

ՋՐԱՓԻ ԿԱՄՈՒՐՋ

Գտնվում է ՀՀ Շիրակի մարզում, համանուն գյուղում: Կառուցվել է Անի մայրաքաղաքի ծաղկման առաջին (X—XI դդ.) կամ երկրորդ (XII—XIII դդ.) ժամանակաշրջանում:…

ՕՇԱԿԱՆԻ ԿԱՄՈՒՐՋ

Օշական գյուղից հարավ, բավականաչափ լայն ձորի մեջ, Աշտարակի կամրջի կառուցումից մի քանի տասնամյակ հետո Քասախ գետի վրա կառուցվել է մի ուրիշ…

ԱԳԱՐԱԿԱՁՈՐ ԳՅՈՒՂԻ ԿԱՄՈՒՐՋ

Եղեգնաձորի մարզկենտրոնից Ագարակաձոր գյուղը տանող ճանապարհի կեսին, հիշյալ բնակավայրից մոտավորապես 1-1,5 կլմ. հեռավորությամբ, Արփա գետի…

ԿԱՄՈՒՐՋԻ ՄՆԱՑՈՐԴՆԵՐ ԿԱԲԱԽԼՈՒ ԳՅՈՒՂԻ ՄՈՏ

Գնալով Շատինից դեպի Եղեգիս (Ալայազ) և վերջինից անցնելով 7-8 կիլոմետր, կարելի է հասնել Կաբախլու կոչվող ոչ մեծ գյուղը: Սրանից ոչ հեռու, խոր…

ԾԱՏՈՒՐԻ ԿԱՄՈՒՐՋ

Շատինի մոտերքի չորրորդ կամ «Ծատուրի» կոչվող կամուրջի ավերակները կարելի է տեսնել, եթե Շատինից խճուղու ճանապարհով իջնենք դեպի Գետափ…

ՇԱՏԻՆ ԳՅՈՒՂԻ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐԸ

Շատին գյուղի շրջակայքում գտնվում են միջնադարյան չորս կամուրջների մնացորդներ: Դրանցից մեկը կառուցված էր Սուլեմա (Սելիմ) գետի վրա, Եղեգիս…

ԱՐԵՆԻ ԳՅՈՒՂԻ ՀԻՆ ԿԱՄՈՒՐՋԻ ԱՎԵՐԱԿՆԵՐԸ

Վայոց Ձորից դեպի Նախճավան գնացող հին մայրուղին անցնում էր Արփայի հովտի աջափնյա սարահարթներով, այդտեղ գտնվող քարավանատան մոտով (որի…

ՅԱՅՋԻԻ ԿԱՄՈՒՐՋԸ ՈՐՈՏԱՆ ԳԵՏԻ ՎՐԱ

Յայջի գյուղը սփռված է Որոտանի խոր կիրճի շուրթին: Գյուղի փողոցներից մեկը տանում է ուղիղ դեպի կիրճը, ապա վերածվելով մի նեղ, քարքարոտ արահետի,…