ԿԱՊՈՒՏՋՈՒՂ

Բարձրությունը 3905 մետր է։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ բարձր գագաթն է Արագածից հետո։

ԿՈՇԱՔԱՐ

Բարձրությունը 2922 մ