ՍԵՎԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿ

Սևան ազգ.պարկը կազմավորվել է 1978-ին: Ընդհանուր տարածքը՝ 150,1 հզ. հա (որից՝ 24,8 հզ. հա ցամաքային), ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում՝ 1898- 3597 մ բարձրներում:…

ԴԻԼԻՋԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿ

Դիլիջան ազգ.պարկ կազմավորվել է 2002-ին՝ համանուն արգելոցի (1958) հիման վրա՝ ՀՀ Տավուշի մարզում Փամբակի հս-արլ., Արեգունու հս., Միափորի հվ.,…

ԱՐՓԻ ԼԻՃ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿ

«Արփի լիճ» ազգային պարկը (Շիրակի մարզ) ընդգրկում է Եղնախաղի լեռնաշղթայի արեվելյան, Ջավախքի լեռնաշղթայի հարավ արեւմտյան լանջերը, դրանց…