ՀԱՆՔԱՎԱՆԻ ՋՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ

Կազմավորվել է 1981-ին (տարածքը՝ 9350 հա)՝ ՀՀ Կոտայքի մարզում՝ Մարմարիկ գետի վերին ավազանում՝ Ծաղկունյաց լեռնաշղթայի լանջերին՝ ծովի մակարդակից…

ԻՋԵՎԱՆԻ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ

Կազմավորվել է 1971-ին (տարածքը՝ 5908 հա)՝ ՀՀ Տավուշի մարզում, Աղստև գետի ավազանում, Իջևանի լեռնաշղթայի լանջերին՝ ծովի մակարդակից 900-2100 մ բարձրություններում՝…

ԵՂԵԳՆԱՁՈՐԻ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ

Կազմավորվել է 1971-ին (տարածքը՝ 4200 հա)՝ ՀՀ Վայոց ձորի մարզում՝ Եղեգիս գետի ավազանում՝ ծովի մակարդակից 1200-2800 մ բարձրություններում՝ անտառային…

ԳՈՐԻՍԻ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ

Կազմավորվել է 1972-ին (տարածքը՝ 1850 հա)՝ ՀՀ Սյունիքի մարզում՝ Որոտան գետի ավազանում՝ ծովի մակարդակից 1400-2800 մ բարձրություններում՝ անտառային…

ԳՈՌԱՎԱՆԻ ԱՎԱԶՈՒՏՆԵՐԻ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ

Կազմավորվել է 1959-ին (տարածքը՝ 200 hա) ՀՀ Արարատի մարզում՝ Գոռավան գ-ի մոտ՝ Վեդի գետի միջին ավազանի ձախ մասում՝ Ուրծի լեռնաշղթայի նախալեռներում՝…

ԳՅՈԶԱԳՍՏԱԿԻ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ

Կազմավորվել է 1958-ին (տարածքը՝ 2576 հա ՀՀ Լոռու մարզում՝ Գյուլագարակ գ-ի մոտ՝ Քարհանք ջուր գետակի հովտում՝ ծովի մակարդակից 1300-1850 մ բարձրություններում՝…

ԳԻՀՈՒ ՆՈՍՐԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ

Կազմավորվել է 1958-ին (տարածքը՝ 3312 հա)՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում՝ Արեգունու և Սևանի լեռնաշղթաների հվ. լանջերին՝ ծովի մակարդակից 2000-2300 մ…

ԳԵՏԻԿԻ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ

Կազմավորվել է 1971-ին (տարածքը՝ 5728 հա)՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում՝ Գետիկ գետի ավազանում՝ ծովի մակարդակից 1500-2700 մ բարձրություններում՝ անտառային…

ԳԱՆՁԱՔԱՐԻ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ

Կազմավորվել է 1971-ին (տարածքը՝ 6813 հա)՝ ՀՀ Տավուշի մարզում, Աղստև գետի Պայտաջուր վտակի ավազանում՝ ծովի մակարդակից 900-2100 մ բարձրություններում՝…

ԲՈՂԱՔԱՐԻ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ

Կազմավորվել է 1989-ին (տարածքը՝ 2728 հա)՝ ՀՀ Սյունիքի մարզում՝ Զանգեզուրի լեռնաշղթայի հվ. լանջերին՝ 1400-2100 մ բարձրություններոււմ բուսական…