Հողմահարման պրոցեսների «ստեղծագործության» ցայտուն օրինակներ են հանդիպում ԵրեւանՄեղրի ճանապարհին՝ Սարավան գյուղի մոտ  եւ Սիսիան քաղաքի շրջակայքում՝ «Շաքիի» ջրվեժից ոչ հեռու: Այստեղ կայնոզոյի (օլիգոցենի)՝ ավազաքարերում եւ տուֆավազաքարերում բնությունն ստեղծել է ռելիեֆի որմնաքանդակային գեղատեսիլ ձեւեր:

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *