Երեւանի պետական համալսարանի հնէաբանների արշավախումբը Որոտան գետի կիրճում կայնոզոյի հասակի ավազակավային նստվածքներում հայտնաբերել է քարացած ծառերի մնացորդներ, որոնք աճելեն այստեղ 30 միլիոն տարի առաջ: Նախապատմական անտառի ներկայացուցիչներից մեկն այժմ ցուցադրվում է համալսարանի երկրաբանական ֆակուլտետում: Այն շատ ազդեցիկ տեսք ունի, վեց մետր շրջագծով հզոր բուն, խիստ զարգացած արմատային համակարգՔարացած հսկան այդ կարգի միակ ցուցանմուշն է նախկին ԽՍՀՄտարածքում:

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *