Արցախում վաղ միջնադարում կառուցված հայկական քրիոստանեական առաջին տաճարներից է։ Պահպանվել են միայն խոյակները։ Թվարգրվում է 4-5-րդ դարորով։
Ծմակահող, Հացիկ։

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *