Գտնվում է ՀՀ Արագածոտնի մարզի համանուն գյուղի հյուսիսային կողմում, բլրի գագաթին: Թվագրվում է XIII դարով: Ուղղանկյուն է, անկյուններում կլոր աշտարակներով, կառուցված մաքուր տաշած տուֆի խոշոր քարերից, իսկ պատերի ստորին մասը՝ կոպտատաշ բազալտից: Մուտքերը հյուսիսից (այժմ ավերված) և հարավից են՝ ներսից կից թաղակապ սրահանցումով:

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *