Կամերային երաժշտության տունը տեղաբաշխված է Օղակաձև զբոսայգում`ճարտարապետ Ստ. Քյուրքչյանի` 1977թ. կառուցած շենքում։ Կամերային տունն առանձնահատուկ շինություն է: Կառուցված է «ազատ Հատակագծի» սկզբունքով. հանդիսասրահը, բեմը, ճեմասրահը, նախասրահն առանց Սահմանների են` ստեղծելով ներքին ամբողջականության միջավայր։ Այստեղ տեղի են ունեցել հայկական և միջազգային համերգներ, փառատոններ։ Շենքի գեղարվեստական լուծումը համահունչ է զբոսայգու պուրակային ճարտարապետությանը։

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *