Հիմնադրվել է 1968թ-ին: Թանգարանում պահվում են 7568 ցուցանմուշներ, որոնք պատկանում են նեոլիթից մինչև մեր օրերին: Դրանք հիմնականում Եղեգնաձորի տարածաշրջանից պեղված գթածոներ են. կենցաղի և պաշտամունքի առարկաներ, փաստաթղթեր, էթնոգրաֆիկ նյութեր: Թանգարանում հաճախ կազմակերպվում են ժամանակավոր ցուցադրություններ, ցուցահանդեսներ և այլ մշակութային միջոցառումներ:

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *