Կառուցվել է 1927-1930թթ.՝ ճարտարապետ Ն. Բունիաթյանի կողմից: Գտնվում է Ստ.Շահումյան հրապարակի հարավարևմտյան կողմում և ընդգրկում է Վ. Սարգսյան փողոցի անկյունային հատվածը: Շենքը կառուցվել է հին հայկական ճարտարապետությանը բնորոշ սկզբունքներով: Ճարտարապետական հորինվածքում օգտագործված են տարբեր, որոնք ընդգծում են շենքի անկյունային մուտքը եռասյուն զույգ կամարներով:

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *