Հիմնադրվել է 1984թ-ին՝ Գլաձորի համալսարանի 700 ամյակի կապակցությամբ: Ցուցադրությունը նվիրված է Հայաստանում միջնադարյան համալսարանական կրության, գրչարվեստի և այստեղ դասավանդվող ու ուսումնասիրվող գիտությունների զարգացման պատմությանը: Գլաձորի համալսարանը հիմնադրվել է 1282թ-ին և մասնաճյուղեր է ունեցել պատմական Հայաստանի ողջ տարածքով մեկ: Թանգարանում ներկայացված են 250 էքսպոնտաներ, մատյանների, ձեռագրերի, փաստաթղթերի և լուսանկարների պատճեներ:

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *