Կազմավորվել է 1989-ին (տարածքը՝ 2728 հա)՝ ՀՀ Սյունիքի մարզում՝ Զանգեզուրի լեռնաշղթայի հվ. լանջերին՝ 1400-2100 մ բարձրություններոււմ բուսական աշխարհի ու կենդանական աշխարհի բնաշխարհիկ (Սոսնովսկու վարդկակաչ, Թախտաջյանի խլածաղիկ ևն) և հազվագյուտ (խոլորձներ, արաքսյան կաղնի, սագասոխուկ) տեսակների պահպանության նպատակով:

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *