Լոռու մարզի Արդվի գյուղը նշանավոր է Սրբանեսի (Սուրբ Հովհաննեսի) կամ Հովհան Օձնեցու վանքով, որը գտնվում է գյուղի հյուսիսարևմտյան եզրին՝ միջնադարյան գերեզմանոցի հարևանությամբ: Համալիրը բաղկացած է երկու ոչ մեծ եկեղեցուց, զանգակատնից, քառակող կոթողից, խաչքարերից, կացարանների և տնտեսական շինությունների մնացորդներից: Եկեղեցիները երկլանջ կտուրով միանավ թաղակապ դահլիճներ են՝ իրար կցված երկայնական ուղղությամբ: Հյուսիսային դահլիճը ավելի փոքր է, ունի պայտաձև խորան, գրեթե քառակուսի համաչափություններով աղոթասրահ: Բեմին կից՝ երկայնական առանցքից փոքրինչ շեղված գտնվում է Հովհան Օձնեցի Իմաստասեր կաթողիկոսին վերագրվող երկլանջ սալով ծածկված քարարկղային սարկոֆագըԱրդվի գյուղի տարածքում կան միջնադարյան հուշարձանների այլ մնացորդներ ևս (միանավ դահլիճի պայտաձև խորանի մաս՝ քառակող կոթողի մոտ, ինչոր կառույցի հյուսիսարևելյան անկյունային մասի պատեր՝ Կարմիր վանքին մոտիկ և այլն):

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *