Գտնվում են ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արագած լեռնազանգվածի հարավային լանջին՝ 2300 – 2500 մ բարձրության վրա: Այստեղ կան որսի, ծիսակատարությունների, իծագիր, երկրաչափական, բուսական և տիեզերագիտական թեմաներով պատկերազարդված ժայռապատկերներ, որոնց ընդհանուր թիվն անցնում է 20-ից: Դրանք դրոշմված են կապտագույն և սև լավային ապարների վրա: Թվագրովում են մ.թ.ա  7-10-րդ դարերով:

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *