3597 մ ՀՀ Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանագլխին:  Գեղամա լեռնավահանի ամենաբարձր լեռնագագաթըՀանգած հարբխ. կոն է` 50 մ խոր. և 500 մ շրջագծով խառնարանով, որի հատակը լցված է ջրովԳոյացել է վերին անթրոպոգենում` հրաբխ. արտավիժումների և լավային արտահոսքի հետևանքով: Կազմված է գորշավուն խարամներից, լապիլներից և հրաբխ. ռումբերիցՏարվա մեծ մասը ձնածածկ է: Լանջերը լերկ ենԱժդահակ անվանումը հայոց բանահյուսության մեջ հայտնի է որպես մարաց թագավորի և վիշապի անուն:

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *